letselschade-advocaat

Affectieschade; een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers

Wanneer iemand letsel oploopt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan lijdt die persoon schade. Maar het kan ook voor anderen schade met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor gezinsleden van een slachtoffer. Het letsel van het slachtoffer zal namelijk ook flinke impact hebben op hun leven. Kunnen zij hun schade ook verhalen op de aansprakelijke persoon?

Vergoeding van affectieschade

Tot 1 januari 2019 was het uitgangspunt dat anderen dan het gewonde slachtoffer zelf geen recht hebben op schadevergoeding in verband met het letsel van het slachtoffer. Sinds 1 januari 2019 hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel echter recht op een vergoeding voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van deze gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Affectieschade is een vorm van smartengeld die wordt uitgekeerd aan naasten van slachtoffers die ernstig letsel hebben opgelopen door toedoen van een ander. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een partner, kinderen of ouders van het slachtoffer. Het gaat hierbij om de emotionele schade die zij hebben geleden, zoals verdriet, angst en pijn, door het letsel van het slachtoffer. De vergoeding is bedoeld om nabestaanden en naasten erkenning te geven voor hun verdriet en om hen tegemoet te komen in de gevolgen die het letsel van het slachtoffer voor hen heeft gehad.

Wie kunnen een vergoeding van affectieschade krijgen?

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel komen in aanmerking voor een schadevergoeding voor letselschade. Dit geldt alleen voor gebeurtenissen die door een ander zijn veroorzaakt, zoals misdrijven en verkeersongevallen.

De regeling geldt alleen voor diegene die een zeer nauwe band met het slachtoffer heeft, zoals de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Ook anderen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding, maar alleen als zij aan kunnen tonen dat er sprake is van een hechte affectieve relatie.

Wanneer heb je recht op een vergoeding?

Als jouw naaste zeer ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen of is overleden als gevolg van een fout van een ander kun je in aanmerking komen voor vergoeding van affectieschade. Het ernstig en blijvend letsel zal aangetoond moeten worden. In de praktijk zal het gaan om medisch objectiveerbare letsels, waarbij de ernst van het letsel doorslaggevend is, niet het leed. Dus wel bij een dwarslaesie maar bij een whiplash waarschijnlijk niet.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding hangt af van de relatie die je als nabestaande of naaste hebt met het slachtoffer. Als er sprake is van een misdrijf is het bedrag hoger. De vergoeding is minimaal €12.500 en maximaal €20.000.