arbeidsverzuim

Arbeidsverzuim, zelf aanpakken of uitbesteden?

Arbeidsverzuim is een markante uitdaging die veel organisaties tegenkomen. Waarom markant? Het feit dat het zowel invloed heeft op de productiviteit en moraal van het team als op de financiële gezondheid van een organisatie, maakt het een unieke puzzel die vraagt om een multidimensionale aanpak. Verzuim effectief aanpakken is dan ook essentieel om problemen voor te zijn of, als ze er al zijn, correct op te lossen. Maar hoe doe je dat: zelf of met de hulp van een gespecialiseerd re-integratiebureau?

Inzicht in de oorzaak

Een zieke werknemer kan extra werkdruk met zich mee brengen voor de overige teamleden, en gaat meestal ook gepaard met extra kosten voor de organisatie. Het is daarom belangrijk om met een inzichtelijke oplossing te komen, wat afhangt van de oorzaak van het arbeidsverzuim.

De oorzaak kan van alles zijn – teamleden die kampen met fysieke problemen; anderen met psychische uitdagingen of een combinatie daarvan. Een grondige analyse van de oorzaak is onmisbaar voor de doeltreffende aanpak, en re-integratiebureaus hebben hier vaak meer ervaring mee en tijd voor om zodoende sneller en gerichter te handelen.

Wat zijn de voordelen van zelf aanpakken?

Wanneer je als organisatie kiest voor een eigen aanpak, behoud je de regie in eigen hand. Je kent je medewerkers beter op de werkvloer en kunt wellicht sneller schakelen voor gepaste en doelgerichte oplossingen.
Dit zal zeker ook financieel voordeliger zijn, mits je de expertise in huis hebt om een gedegen re-integratieproces op te zetten – eentje die zich richt op het voorkomen én genezen van arbeidsverzuim.

De meerwaarde van een re-integratiebureau

Een re-integratiebureau brengt echter een schat aan ervaring en expertise mee. Ze hebben vaak multidisciplinaire teams die bestaan uit arbeidsdeskundigen, psychologen en coaches, waardoor ze bedrijven en organisaties een holistische aanpak bieden, die verder gaat dan alleen het medische aspect.

Ook zijn ze op de hoogte van alle (wettelijke) kaders en trajecten zoals het tweede spoor traject, waardoor het vinden van een passende, externe re-integratieplek sneller kan verlopen dankzij het brede netwerk van een vooraanstaand re-integratiebureau.
Bovendien kunnen ze adviseren over subsidies of regelingen waarvan je mogelijk gebruik kunt maken.

Persoonlijke aandacht

Arbeidsverzuim vereist persoonlijke aandacht, zodat een zieke werknemer zich begrepen en gesteund voelt tijdens het re-integratietraject. Hoewel je als werkgever dicht bij de medewerker staat, kan een externe partij juist door de afstand een objectievere en soms effectievere begeleiding bieden. Dit kan de re-integratie bespoedigen en arbeidsconflicten voorkomen.

Zelf aanpakken of uitbesteden?

Samengevat, de keuze tussen zelf aanpakken of uitbesteden is sterk afhankelijk van de interne capaciteiten, de complexiteit van het verzuim en de gewenste snelheid van re-integratie. Het is daarom noodzaak om de voor- en nadelen van beide opties zorgvuldig waar te nemen en te reflecteren op de huidige bedrijfssituatie. Wat in ieder geval vaststaat, is dat arbeidsverzuim een serieuze aanpak verdient, of dat nu intern of extern is.