financial-consultant

Hoe interessant is het inhuren van een financial consultant?

In eerste instantie wordt er in de praktijk vaak voor gekozen om een beroep te doen op een bepaalde consultant voor het inroepen van advies over een bepaald domein of probleem. Het is echter zo dat consulting vaak nog een behoorlijk stapje verder gaat. Niet zelden is het dan ook zo dat consultants dienst gaan doen als een soort van sparring partners voor de onderneming. Zij kunnen dan specifiek als functie hebben om bijvoorbeeld de bedrijfsrealiteit te analyseren. Ook kunnen ze een frisse kijk bieden op een aantal zaken. Eén ding mag nu in ieder geval alvast duidelijk zijn, het kan in de praktijk altijd de moeite waard zijn om er voor te kiezen om één of misschien zelfs meerdere consultants in te huren. Waarom dat precies zo is en met welke zaken je allemaal rekening dient te houden vertellen we je graag op deze pagina. 

Wat maakt een consultant in de praktijk zo interessant? 

Consultants huren is iets wat tegenwoordig bijzonder vaak en door zeer veel bedrijven gebeurt. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat een consultant bijvoorbeeld over een bepaalde kennis kan beschikken welke niet standaard aanwezig is in de onderneming in kwestie. Voor bedrijven is het, zeker vandaag de dag, nagenoeg onmogelijk geworden om op alle mogelijke domeinen over voldoende expertise te beschikken. Dat is dan ook meteen de belangrijkste reden waarom er voor wordt gekozen om een consultant in te schakelen. Daarnaast is het zo dat consultants niet zelden bij heel wat verschillende (potentiële) klanten over de vloer komen waardoor ze net wat meer ervaring hebben met bepaalde projecten dan iemand die uitsluitend werkzaam is voor jouw eigen onderneming. 

Bijkomende meerwaarde voor kleine bedrijven 

In het bijzonder voor kleine(re) bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven om bijvoorbeeld veel personeel in dienst te nemen is het vaak interessant om een beroep te doen op de mogelijkheden die consulting met zich meebrengt. In principe zorgt een beroep doen op een consultant er in de praktijk voor dat je enkel en alleen zoveel advies inkoopt als dat je daadwerkelijk nodig hebt. Met andere woorden, voor occasionele problemen die zich (kunnen) stellen binnen een bedrijf is gebruikmaken van een consultant altijd een uitstekende keuze. 

Met welke kosten dien je voor een consultant rekening te houden?

De prijzen die in rekening worden gebracht voor consulting kunnen in de praktijk sterk uiteenlopend zijn. Dit is voor het grootste deel te wijten aan het feit dat geen enkel project welke wordt toevertrouwd aan een consultant identiek is. Door een consultant wordt er in de praktijk gemiddeld een bedrag gevraagd van zo’n 1.000 euro per dag. Voor andere consultants geldt dan weer dat ze hun prijs niet zozeer per dag bepalen, maar wel aan de hand van het project waaraan ze moeten werken. Voor een klein project wordt dan gemiddeld een kostprijs gehanteerd van tussen de 7.500 en 10.000 euro.